A HEALTHY LIFE
THATʼS WHAT WE WORK FOR

https://www.pharmaselect.sk/uploads/infografika/produkty.png

Produkty

Spoločnosť Pharmaselect vyrába liečivé prípravky, potraviny pre zvláštne lekárske účely i doplnky stravy pre širokou škálu oblastí v zdravotníctve. Naše portfólio tvoria inovatívne aj zavedené produkty. Popredné pozície na svete zaujímame napr. v oftalmológii. Okrem oftalmológie sa špecializujeme tiež na liečbu bolesti, nachladenia, Dny a do nemocníc dodávame vysoko špecifické liečebné produkty. 
Naše portfólio v Českej republike je rozdelené do troch hlavných kategórii:

Liečba bolesti   •   Oftalmológia   •   Nemocničné produkty
Voľne predajné produkty sú k dostaniu napr. v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Slovensku a stále rastie ich podiel na trhu.
V posledných niekoľkých rokoch sme zostavili naše portfólio tak, aby sme uprednostňovali tie oblasti, kde sme momentálne na špičke alebo máme potenciál vrchol dosiahnuť. To znamená, že naše značky sú tie, ktorým pacienti veria, a znovu a znovu sa k nim vracajú. Sú to tiež značky, ktoré majú možnosť sa rýchlo  prispôsobovať potrebám našich zákazníkov.

Lieky na predpis

Akistan 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia

1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu. 1 kvapka obsahuje približne 1,5 mikrogramu latanoprostu

 

Terapeutické indikácie:

 • Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom a očnou hypertenziou.

 

 • Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pediatrických pacientov so zvýšeným vnútroočným tlakom a pediatrickým glaukómom. 

 

 

 

 

 

Štúdia prípravku Akistan 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia

ASICORD 1 mg/ml 10 mg infúzny koncentrát

Sterilný roztok milrinónu, ktorý zodpovedá 1 mg milrinónu v 1 ml

 

Terapeutické indikácie:

Dospelí

Asicord sa používa na krátkodobú liečbu (48 hodín) závažného kongestívneho zlyhávania srdca, ktoré neodpovedá na konvenčnú udržiavaciu liečbu (glykozidy, diuretiká, vazodilatátory a/alebo inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE).

Deti

Asicord sa používa na krátkodobú liečbu (do 35 hodín):

 

 • závažného kongestívneho zlyhávania srdca, ktoré neodpovedá na konvenčnú udržiavaciu liečbu (glykozidy, diuretiká, vazodilatátory a/alebo inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE).

 • akútneho srdcového zlyhania vrátane stavov slabého výkonu srdca po operácii srdca.

 

 

 

 

 

 

Štúdia prípravku ASICORD 1 mg/ml 10 mg infúzny koncentrát

COLCHICUM-DISPERT obalené tablety

Colchici seminis alcaloida (zodpovedá 0,5 mg colchicinum)

 

Terapeutické indikácie: 

 

Akútny záchvat dny, profylaxia záchvatov dny pri liečbe urikosurikami, familiárna stredozemná horúčka (paroxyzmálna peritonitis).

 

 

 

 

CYRDANAX 20 mg/ml (1× 500) prášok na infúzny roztok

1 ml pripraveného roztoku obsahuje 20 mg dexrazoxánu (vo forme hydrochloridu)

 

Terapeutické indikácie: 

 

Prevencia chronickej kumulatívnej kardiotoxicity spôsobenej použitím doxorubicínu alebo epirubicínu u dospelých pacientov s pokročilým a/alebo metastázujúcim nádorovým ochorením prsníka po predchádzajúcom podaní kumulatívnej dávky 300 mg/m2 doxorubicínu alebo predchádzajúcom podaní kumulovanej dávky 540 mg/m2 epirubicínu, keď je potrebná ďalšia liečba antracyklínmi.

 

 

 

 

 

 

Štúdia prípravku CYRDANAX 20 mg/ml (1× 500) prášok na infúzny roztok

FLUMAZENIL PHARMASELECT 0,1 mg/ml (5×5 ml/0,5 mg) infúzny koncentrát

Každý ml obsahuje 0,1 mg flumazenilu. 1 ampulka s 5 ml obsahuje 0,5 mg flumazenilu.

 

Terapeutické indikácie: 

Flumazenil je indikovaný na úplnú alebo čiastočnú reverziu centrálnych sedatívnych účinkov benzodiazepínov u dospelých, detí a dospievajúcich od jedného roka. Môže sa preto používať v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti v nasledovných situáciách:

 

V anestéziológii:

 • Ukončenie hypnoticko-sedatívnych účinkov pri celkovej anestézii indukovanej a/alebo udržiavanej benzodiazepínmi u hospitalizovaných pacientov.
 • Reverzia sedácie vyvolanej benzodiazepínmi pri krátkodobých diagnostických a terapeutických postupoch u ambulantných a hospitalizovaných pacientov.
 • Na reverziu sedácie pri vedomí vyvolanej benzodiazepínmi u detí vo veku > 1 rok.

 

Pri stavoch vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť:

 • Na špecifickú reverziu centrálnych účinkov benzodiazepínov, s cieľom obnoviť spontánne dýchanie.
 • Na diagnostiku a liečbu intoxikácií alebo predávkovania vyvolaného iba alebo najmä benzodiazepínmi.

 

 

 

 

 

Štúdia prípravku FLUMAZENIL PHARMASELECT 0,1 mg/ml (5×5 ml/0,5 mg) infúzny koncentrát

NEO-GILURYTMAL 50 obalených tablet

Prajmalii bitartras 20 mg v 1 filmom obalenej tablete

 

Terapeutické indikácie: 

Symptomatické supraventrikulárne poruchy srdcového rytmu spojené s tachykardiou, vyžadujúce si terapiu, ako sú:

 • AV junkčná tachykardia,

 • supraventrikulárna tachykardia spojená s Wolff-Parkinson-Whiteovým syndrómom,

 • paroxyzmálna predsieňová fibrilácia,

 • ťažká symptomatická komorová tachykardia, ak je to podľa klinického názoru život ohrozujúce.

 

 

 

 

 

 

 

Štúdia prípravku NEO-GILURYTMAL 50 obalených tablet