A HEALTHY LIFE
THATʼS WHAT WE WORK FOR

https://www.pharmaselect.sk/uploads/infografika/homepage.png

O ochoreniach

Zdravie je najdôležitejšou hodnotou ľudského života. Spoločnosť Pharmaselect pracuje pre zlepšenie kvality ľuského života tým, že umožňuje ľuďom cítiť sa lepšie prostredníctvom účinnej liečby ich ochorenia. Je pre nás kľúčové porozumieť potrebám pacientov a ich chorobám. Spolupráca s pacientskými organizáciami a lekármi - špecialistami, je jednou z ciest, ktorá nám poskytuje dôležité informácie a napomáha nášmu úsiliu prichádzať s novými liekmi a produktami v zdravotníctve. Pacientské organizácie a lekári poskytujú pacientom podporu a informácie, ako žiť s ich chorobou, reprezentujú ich, zastávajú ich názory a organizujú kampane na zmenu v oblastiach, ktoré pozitívne ovplyvnia životy pacientov a ľudí starajúcich sa o nich. Spoločnosť Pharmaselect aktívne spolupracuje s lekármi aj pacientskými organizáciami s cieľom zkvalitniť liečbu ochorení zvlášť v oblastiach BOLESŤ, DNA, OCHORENIE ZRAKU a okrem toho sa zaoberá špeciálnymi nemocničnými produktami.

DNA
Bolesť
Ochorenie zraku